1. Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


2. Na potechu všetkých hriešnych. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


3. Ktorý ťažkú smrť podstúpil. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


4. Aby hriešnych nás vykúpil. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


5. Ku hrobu tri Márie šli. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


6. Drahé masti ony niesli. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


7. Anjela tam uvideli. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


8. Od neho sa dozvedeli. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


9. Že Kristus Pán dnes z mŕtvych vstal. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


10. Jak pred smrťou to zvestoval. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


11. Preto plesaj vo dne v noci. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


12. Že Kristus vstal v svojej moci. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


13. Všetci teda prespevujme. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!


14. Česť a chválu mu vzdávajme. - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho! - Aleluja, chváľme Boha, - Boha svojho!