1. Aleluja, radujme sa, - Kristus Ježiš z mŕtvych vstal. - Rozpadla sa skala hrobu, - z mŕtvych vstal dnes kráľov Kráľ. - Spasiteľa privítajme, - vrúcne vďaky vzdávajme. - Aleluja, radujme sa, - Kristus Ježiš z mŕtvych vstal!


2. Aleluja, chvála planie - z prenesmiernej výsosti, - Ježišovo zmŕtvychvstanie - zmietlo pekiel mocnosti. - On je slávny Vykupiteľ, - milostivý Spasiteľ. - Aleluja, chvála planie - z prenesmiernej výsosti.


3. Aleluja, z hrobu Pána - skvie sa viery víťazstvo, - ktoré Kristus zmŕtvychvstaním - vydobyl pre kresťanstvo. - To je základ viery Krista, - oslávenia doista. - Aleluja, z hrobu Pána - skvie sa viery víťazstvo.


4. Aleluja, obeť čistá - koná sa na oltári, - prijmi ju, ó, Bože veľký, - s ľúbeznosťou na tvári. - Daj, nech táto obeť naša - duše k nebu povznáša. - Aleluja, obeť čistá, - koná sa na oltári.


5. Aleluja, svätý Boh náš, - teba vrúcne vzývame, - vzkriesenému z mŕtvych Kristu - Svätý, svätý! - spievame. - Sláva jeho zmŕtvychvstania - hodná nášho plesania. - Aleluja, svätý Boh náš, - teba vrúcne vzývame.