1. Kristus celý zranený, - na kríži umučený, - od skonania dňa tretieho - slávne vstáva z hrobu svojho. - Aleluja, aleluja!


2. Dáva nám uistenie, - skrze svoje vzkriesenie, - že jak on vstal, tak vstaneme - a naveky žiť budeme. - Aleluja, aleluja!


3. Kriste z mŕtvych vzkriesený, - by bol človek spasený, - daj, nech tvoje zmŕtvychvstanie - privedie nás k tebe, Pane! - Aleluja, aleluja!


4. Daj nám povstať z necnosti, - z hrobu našich hriešností, - daj nám svoje požehnanie, - v nebi večné oslávenie. - Aleluja, aleluja!


5. V dobrom pevnú stálosť daj, - k spáse duše pomáhaj, - a po tela zmŕtvychvstaní - otvoriť ráč nebies brány. - Aleluja, aleluja!