1. Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého, - Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho: Ježiš. - Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


2. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova! - Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho: Ježiš. - Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


3. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. - Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho: Ježiš. - Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás, hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


4. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz - i vždycky i na veky vekov. Amen.