1. Raduj sa, Cirkev Kristova, - veselo prespevuj: - Pán Ježiš Kristus z mŕtvych vstal, - raduj sa, duša, raduj. - [:Pre hriešne ľudské pokolenie - priniesol sväté vykúpenie. - Spievajme, kresťania, - Bohu: Aleluja!:]


2. Veselá doba nastala, - Ježiš v tej chvíli vstal - a podľa písma prorokov - tretí deň hrob zanechal. - [:Spasiteľ sveta nás potešil, - kajúce stvorenie rozhrešil. - Spievajme, kresťania, - Bohu: Aleluja!:]


3. Raduj sa, ľudské stvorenie. - Pán tvoj smrť oblúpil, - od smrti dnes ťa zachránil - a z diabla rúk vykúpil. - [:Anjeli na nebi spievajú - a duše v predpeklí plesajú. - Spievajme, kresťania, - Bohu: Aleluja.:]