1. Radujme sa všetci zbožne, - úctu Bohu tu predložme, - slávme jeho zmŕtvychvstanie. - Aleluja!


2. Prosme ho skrz sväté rany, - bol za nás ukrižovaný, - by nás z hriechov oslobodil. - Aleluja!


3. On je víťaz v tejto chvíli: - Ježiš Kristus, náš Pán milý, - Spasiteľ a Vykupiteľ. - Aleluja!


4. Zvestovala nám to žena, - kajúcnica Magdaléna, - že Pán Ježiš z hrobu povstal: - Aleluja!