1. Tretieho dňa vstal - Stvoriteľ z mŕtvych, - [:náš milý Spasiteľ, - božský Vykupiteľ, - ktorý smrť pretrpel - za hriešnych nás.:]


2. Veseľ sa, plesaj - nebeská ríša, - [:družina anjelská, - slávna archanjelská, - radosť je preveľká - z mŕtvych vstal Pán!:]


3. Raduj sa, spievaj, - stvorenie zbožné, - [:oslávme vzkriesenie, - prišlo k nám spasenie, - prestalo trápenie - hriešnikom nám.:]