1. Obeť svoju veľkonočnú - oslavujme, kresťania, - Pán za nás dal krv nevinnú, - chváľme ho bez prestania!


2. Ovce našiel už Baránok, - nás, ovečky stratené; - zmieril nás so svojím Otcom, - hriechy nám sú zhladené.


3. Súboj divný viedli spolu - život i smrť ukrutná: - Pán života mrie i vstáva, - smrť nás už viac nesputná.


4. Povedzže nám, ó, Mária, - čos' videla na ceste? - Hrob som zrela oslávený, - kameň nebol na mieste.


5. Videla som svedkov z neba, - na kameni sedeli, - plachtu, v ktorej Pán bol v hrobe, - skladali už anjeli.


6. Vstal Pán Kristus, nádej moja! - Čuj a plesaj, ó, svete! - Náhlite do Galiley, - tam ho aj vy uzriete.


7. Vieme, že Pán z mŕtvych už vstal, - Kristus náš: Aleluja! - Milostivý buď, Kráľ Kristus: - Sláva ti, aleluja!