1. Základ Cirkvi je na skale, - nemôže byť zrušená! - Trvať bude neustále - pevná, nepremožená. - Základ ten jej Pán Boh dáva, - dodáva jej stálosti, - preto ju nič nepremáha, - ani zloba temnosti.


2. Nad smrťou už v svojej moci - Kristus slávne víťazí, - ako slnko v temnej noci, - svetlom svojím svet blaží. - Sláva, česť a ďakovanie - tebe buď, náš Spasiteľ - za preslávne zmŕtvychvstanie, - žes' nám vrátil pravý cieľ.


3. Za radostné zmŕtvychvstanie, - Pane, buď pochválený. - Prv, čo vyšli zory ranné, - kameň bol odvalený, - vyšiel z hrobu Pán tmavého - na prvé dňa svitanie; - dúfajme i my skrz neho - šťastné z hrobu povstanie.


4. Anjelský zbor česť nech vzdáva, - Bohu spieva chválenie, - Ježiš Kristus z mŕtvych vstáva, - zvestuje nám spasenie. - Márne vojsko opatruje - hrob a strážci ho chránia, - Kristus Pán smrť premožuje, - strážcov hrôza rozháňa.


5. V Boha svojho my veríme, - všetkých ľudí pôvodcu, - vzkrieseného Syna ctíme, - ktorý rovný je Otcu; - tak aj Ducha presvätého, - ktorý nás posväcuje. - Nech nás viera v pravdu jeho - pevne vždy osvecuje.


6. Víťaz pekla prehrozného, - pre radostné vzkriesenie - prijmi obeť ľudu svojho - za hriechov odpustenie, - ktorú ti tu prinášame - a s ňou vďakov činenie - Aleluja! dnes spievame - za dobyté spasenie.


7. S darom týmto i to málo, - ktorým v svete vládneme, - čo by nás to život stálo - srdečne ti dávame. - Pane, prijmi do milosti, - čo sme ti tu oddali, - daj, by sme aj vo večnosti - Aleluja! spievali.


8. Svätý, svätý Pán na nebi, - ktorý si dnes z mŕtvych vstal, - celý svet ťa dnes velebí, - lebo ši mu spásu dal. - S anjelskými nebies hlasmi, - ktoré znejú radosťou, - nech ťa chváli spev náš hlasný, - obdaruj nás milosťou.