1. Žiaľ v radosť sa už premenil, - kresťania, plesajme, - po tme svetlo nastúpilo, - radostne spievajme: - Náš z mŕtvych povstal Spasiteľ, - drahý sveta Vykupiteľ, - on slávne z mŕtvych vstal, - náš Pán Boh, nebies Kráľ!


2. Deň radosti nám už nastal, - kresťania, plesajme, - veď Kristus, Víťaz z mŕtvych vstal, - radostne spievajme: - Náš z mŕtvych povstal Spasiteľ, - drahý sveta Vykupiteľ, - on slávne z mŕtvych vstal, - náš Pán Boh, nebies Kráľ!


3. I my z hriešnosti povstaňme, - tak jeho vítajme - a vieru, nádej v ňom majme, - radostne spievajme: - Náš z mŕtvych povstal Spasiteľ, - drahý sveta Vykupiteľ, - on slávne z mŕtvych vstal, - náš Pán Boh, nebies Kráľ!


4. Ó, dobrotivý Pane náš, - hlas náš k tebe zneje, - ty slávu i moc sveta máš, - splň duše nádeje: - Náš z mŕtvych povstal Spasiteľ, - drahý sveta Vykupiteľ, - on slávne z mŕtvych vstal, - náš Pán Boh, nebies Kráľ!