1. Vstúpil Kristus Pán do neba, - aleluja, - aby verným dával seba, aleluja!


2. Nesie veniec zvíťazenia, aleluja, - premohol smrť zatratenia, aleluja!


3. Na vstúpenie slávne jeho, aleluja, - ospevujme vznešeného, aleluja!


4. Prv ako by v nebo vchádzal, aleluja, - učeníkom svojim kázal, aleluja!


5. Aby v meste zotrvali, aleluja, - príchod Ducha tam čakali, aleluja!


6. On vás bude vyučovať, aleluja, - v ťažkých chvíľach potešovať, aleluja,


7. Preto i my, keď to známe, aleluja, - Boha Otca prosiť máme, aleluja!


8. Plameň Ducha by Svätého, aleluja, - očisťoval nás od zlého, aleluja!


9. By sme našli slávu večnú, aleluja, - radosť raja nekonečnú, aleluja!