1. Pôvod blaha duševného - ty Syn Boha jediného, - Ježiš, Svetlo putujúcich, - potešenie milujúcich!


2. Ty si kríža smrť podstúpil, - aby si nás tak vykúpil - a nám získal život večný, - pokoj v sláve nekonečný.


3. Dielo svoje dokonávaš, - v nebeskú sa cestu dávaš - zaviesť v božské spoločenstvo - naše biedne človečenstvo.


4. Zveš za sebou Otcov svätých - do predpeklia dávno vzatých; - v raj už vchádza tvoja noha - na pravicu Otca Boha.


5. Všetky duchov nebies zbory - a prehojné zemské tvory - tu pred tvojou velebnosťou - pokľakajú s pobožnosťou.


6. Ó, ty Mocnár zvelebený, - Kráľ do neba povýšený, - zhliadni na nás vykúpených, - nenechaj nás opustených.


7. Svätého nám Ducha pošli, - by sme v blaho raja vošli; - nech tu v čnosti sa tešíme, - verne zákon tvoj plníme.