1. Poprosme Ducha Svätého, - Tešiteľa nám verného, - nech v ňom žije duša naša, - nepadne v moc satanáša.


2. By hrešiť sme už prestali, - čnosti sväté milovali, - milosť jeho v sebe mali - a radosťou oplývali.


3. Ó, dobrý Duchu presvätý, - navštív ľud svoj ti oddaný, - príď k nám s darmi nebeskými, - čnosťami plň nás svätými.


4. Ráč lásku v nás rozmnožovať, - vieru živú v nás pestovať, - daj nám hriechov odpustenie, - vo večnosti oslávenie.


5. Daj viery, daj pobožnosti, - sily, umu a múdrosti, - daj nám hriechov oplakanie - a vo viere zotrvanie.