1. Duchu Svätý, príď z neba - a vydať ráč zo seba - [:žiaru svetla pravého.:] - Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, - príď k nám Duchu presvätý.


2. Príď k nám, Otče strápených, - Darca darov sľúbených, - [:svetlo srdca bôľneho.:] - Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, - príď k nám Duchu presvätý.


3. Najvernejší tešiteľ, - poslal ťa nám Spasiteľ; - [:ty sladké občerstvenie.:] - Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, - príď k nám Duchu presvätý.


4. V práci si poľahčenie, - v sparne si ovlaženie, - [:v plači si potešenie.:] - Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, - príď k nám Duchu presvätý.


5. Svetlo, plné radosti, - naplň srdca temnosti, - [:ľudu tebe verného.:] - Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, - príď k nám Duchu presvätý.


6. Bez pomocnej milosti - človek žije v hriešnosti, - [:nie je v ňom nič dobrého.:] - Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, - príď k nám Duchu presvätý.


7. Očisť duše pramene, - zavlaž, čo je znavené, - [:uzdrav, čo je ranené.:] - Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, - príď k nám Duchu presvätý.