1. Leť, prosba naša, k výšinám, - príď Duchu Svätý, z neba k nám; - naplň nám srdcia milosťou, - ktoré si stvoril múdrosťou.


2. Si Tešiteľom nazvaný, - od Boha darom nám daný, - si oheň, lásky pravý zdroj, - náš Potešiteľ, náš pokoj.


3. Tmu zmyslov ráč osvecovať - a srdcia láskou spaľovať: - daj pomoc svoju v každý čas - niesť veľkú tela slabosť v nás.


4. Vzdiaľ nepriateľa škodného, - daj pokoja nám svätého; - buď vodcom naším na cestách, - by nezablúdili sme v tmách.


5. Buď sláva Otcu večnému, - i Synu zmŕtvychvstalému; - Svätému Duchu sláva tiež, - milosť jeho nás vždy poteš!