1. Ó, Bože, Otče, sveta Stvoriteľu, - čuj hlas náš zbožný, vlej v nás lásku vrelú. - Nech vyznávame Trojicu presvätú, - zhromaždení v chráme.


2. Veríme, Otče, že si ty svet stvoril. - Syn, Múdrosť večná, nebo nám otvoril; - Duch Svätý, verný Tešiteľ náš dobrý, - milosti udeľ mi!


3. Trojica svätá, Bože najmocnejší, - v podstate jeden Vládca najmúdrejší, - hrej láskou srdcia vo svete vychladla, - hrej nás, láska vrúca!