1. Večný náš Kráľ a Najvyšší - Spasiteľ verných najdrahší, - ty si premohol smrť ukrutnú - a žiješ slávou večitou, - a žiješ slávou večitou.


2. Ježiš, ty nebies veleba, - víťazne stúpils' do neba, - kde s Bohom Otcom panuješ - i s Duchom Svätým kraľuješ, - i s Duchom Svätým kraľuješ.


3. Kňaz: Zhromaždila nás vospolok, aleluja. Ľud: Kristova láska, aleluja.