1. Tys', Panna, plná milosti, - Pán Boh vždy s tebou je, - on z veľkej dobrotivosti - slávu ti daruje. - Archanjel z neba zletuje - a takto ťa pozdravuje: - [:Buď zdravá, Matička!:]


2. Ty z Ducha počnúc porodíš - nám Vykupiteľa, - lež panenstvo tým nestratíš, - podľa slov anjela. - Duch Svätý príde v plameni - a milosťou ťa odmení: - [:ó, zdravas', Mária!:]


3. Tu chvíľa je, ó, kresťane, - tu čas vykúpenia, - nám veselia čas nastane - a doba spasenia. - Z vín svojich šťastne vyjdeme - vo večnú slávu zo zeme - [:skrz Božie vtelenie.:]