1. Vzdajme chválu, česť i slávu - Ježišovi sladkému, - ohlasujme lásku jeho - Srdca svetu celému. - [:Ono za nás neváhalo - bolestnú smrť podstúpiť - a tak nás od smrti večnej - milostivo vykúpiť.:]


2. V plamennom sa mori topí, - čo zaiste znamená, - že v tom Srdci vždy prebýva - k ľuďom láska plamenná. - [:Ohňom lásky chce zapáliť - srdcia naše studené, - aby v nich čnosť prebývala - a žiadosti vznešené.:]


3. Kríž ho zdobí a tŕňový - veniec ho korunuje, - čnosti nám tak odporúča, - ktoré najviac miluje. - [:Ó, predrahé Srdce Pána, - vzor tichosti, pokory, - daj nech radi pretrpíme - bolesti a priekory.:]


4. Rana Srdca Ježišovho - nebo nám otvorila - a volá na dušu vernú: - Poď, nevesta rozmilá! - [:Boje samé máš vo svete, - tu je sladkosť pokoja, - tu je milo odpočívať, - tu sa rany zahoja.:]


5. Potrp málo, bojuj stále, - sleduj Syna Božieho, - po krížovej ceste kráčaj - hor' do mesta svätého. - [:Príde doba, keď sa márnosť - sveta nášho pominie - a na Srdci Pána svojho - duša verná spočinie.:]