1. Znej, pieseň, srdcom lásky, - jej zvuky nech plynú - sťa sladké vtáčat hlasy - v nebeskú výšinu! - Kam blesky slnka zrána - jas, žiar roznášajú, - zem, nebo Srdcu Pána - nech chválu vzdávajú!


2. My sme nemilovali - to Srdce vznešené, - obrážať sa nebáli - za nás prerazené. - Kam blesky slnka zrána - jas, žiar roznášajú, - zem, nebo Srdcu Pána - nech chválu vzdávajú!


3. A ono lásky ohňom - vždy ešte k nám horí, - milosť vždy nájde ten v ňom, - kto sa mu pokorí. - Kam blesky slnka zrána - jas, žiar roznášajú, - zem, nebo Srdcu Pána - nech chválu vzdávajú!


4. Vždy ešte jeho rana - tu je otvorená, - tu k životu je brána - tu nádej blažená. - Kam blesky slnka zrána - jas, žiar roznášajú, - zem, nebo Srdcu Pána - nech chválu vzdávajú!


5. Ó, Srdce lásky plné, - pokornú prosbu mám; - nech ma tvoja krv zmyje, - zbuduj vo mne svoj chrám. - Kam blesky slnka zrána - jas, žiar roznášajú, - zem, nebo Srdcu Pána - nech chválu vzdávajú!


6. Potom na búrnom svete - žiť budem v pokoji; - nech bieda trápi, hnetie, - láska tvoja zhojí. - Kam blesky slnka zrána - jas, žiar roznášajú, - zem, nebo Srdcu Pána - nech chválu vzdávajú!


7. Ty láskou osladíš mi - poslednú hodinu - spojíš ma so svätými, - dáš slávnu otčinu. - Kam blesky slnka zrána - jas, žiar roznášajú, - zem, nebo Srdcu Pána - nech chválu vzdávajú!