1. Omša sa už začína, - obeť chleba a vína, - ktorá bola Spasiteľom - ustanovená.


2. Chváľme Boha spoločne, - prosme všetci srdečne, - staň sa, Pane, aby sme ťa - chválili večne.


3. Sláva Otcu večnému, - Synu, Bohu milému, - buď podobne česť a chvála - Duchu Svätému.


4. Sláva buď na výsosti, - Bože, tvojej štedrosti - a nám pokoj ráč darovať - z veľkej milosti.


5. Daj, ó, Kriste premilý, - aby sme vždy plnili, - čo ty kážeš, a tak sa ti - večne korili.


6. V teba, Bože, veríme - a v tom sa nemýlime, - že si Bohom trojjediným, - vždy vyznávame.


7. Tys' náš Otec, Stvoriteľ, - tvoj Syn je náš Spasiteľ - a Duch Svätý milostivý - náš Posvätiteľ.


8. Prijmi, Pane, obetu, - ktorú kňaz ti koná tu, - na oltári obetuje - obeť presvätú.


9. Skrze presvätú obeť - meno tvoje sa posväť, - aby ťa vždy ospevoval - s nami celý svet.


10. Svätý, svätý, svätý Pán, - najvyšší si Ty Boh sám, - svätý Bože, ráč byť vždycky - milostivý nám!