1. Kresťania, sem spiechajte, - Bohu chválu vzdávajte, - o Kristovi Ježišovi - tu rozjímajte.


2. Telo Božie trápené, - svätou omšou slávené, - hľa, tu sa dnes predstavuje - naše spasenie.


3. Nech je Bohu sláva, česť, - anjelská tak znela zvesť; - nám na zemi pokoj daný - nech zavráti lesť.


4. Bože, ráč do milosti - prijať Cirkvi žiadosti, - ktoré teraz ti predkladá - tvoj kňaz z vrúcnosti.


5. Boha, Otca večného, - v Krista Syna milého, - veríme tak ako v Božstvo - Ducha Svätého.


6. Prijmi, večný Otče, tú - najčastejšiu obetu, - ktorú Ježiš sám pred smrťou - zanechal svetu.


7. Kňaz chlieb, víno predkladá - a pred tvoju tvár skladá: - ráč požehnať tieto dary, - s nami ťa žiada.


8. Svätý, svätý! spievame, - s anjelmi česť vzdávame: - Bohu, Otcu nebeskému - sa vždy klaniame.