1. K stolu božej láskavosti - s pokorou prichádzame, - pred Ježišom v skrúšenosti - na kolená padáme, - [:keď večere Pána slávnej, - lásky jeho k svetu dávnej, - dnes pamiatku v úcte zjavnej - slávne vykonávame.:]


2. Tebe slávu bez skončenia, - Kriste, prespevujeme, - pre večeru tú spasenia - teba zvelebujeme. - [:Ty, nesmiernej velebnosti, - prijmi naše povďačnosti, - ktoré tvojej láskavosti - teraz prisluhujeme.:]


3. Veríme ťa prítomného - vo Sviatosti Oltárnej, - Bohčloveka láskavého, - čo v pamiatke preslávnej - [:pod spôsobom vína, chleba - k požívaniu dávaš seba - nám, veriacim, Pane z neba, - z lásky k hriešnym nám zjavnej.:]


4. Oltár je, hľa, tvoj stôl svätý, - kde ti obetuje kňaz - chleba, vína dve podstaty, - jak si nám to kázal raz; - [:obeť veľkej velebnosti - ruší dávne pamätnosti, - pred tvár tvojej láskavosti - slávnostne pristupuje.:]


5. Naveky si, svätý Bože, - neba, zeme ty Pane, - všetko ťa len chváliť môže, - velebiť neprestajne. - [:V prevelebnej tu Sviatosti, - v dare toľkej láskavosti, - v svojej svätej prítomnosti - skrytý byť neprestaneš.:]