1. Ó, Bože na výsosti, - zhliadni na nás, tu prítomných - a pozbav neprávosti - nás, hriešnikov poškvrnených, - [:keď službu ti konáme - a obeť prednášame.:]


2. Buď sláva Najvyššiemu, - ktorý na nebi panuje, - mier ľudu pobožnému, - ktorý svoj hriech oľutuje. - [:Teba, Otče, chválime, - tebe dobrorečíme.:]


3. Veríme v jediného, - mocného vždy Stvoriteľa, - Veríme v Syna jeho, - Ježiša Vykupiteľa - [:a v Ducha presvätého, - v podstate im rovného.:]


4. Ráč prijať, Otče, lásky - obetu dnes nekrvavú, - v ktorej ti ľud kresťanský - prináša česť a oslavu; - [:nech s vôňou ľúbeznosti - vznáša sa do výsosti.:]


5. Hlas vrúcne pozdvihujme - Svätý, svätý, najsvätejší! - s anjelmi prespevujme, - zástupov Boh najmocnejší. - [:Zem, nebo plné chvály, - sú Pána chorál stály.:]