1. Ó, Ježišu náš najmilší, - k obete sa schádzame, - ktorú tebe v čas terajší - skrze kňaza konáme. - Prijmi teda do milosti - vďačnú službu tu od nás, - aby s nami vo večnosti - tešili sa svätí z nás.


2. Tak je, buď vždy Bohu chvála, - jeho česť vždy hľadajme, - nech ho všetci ľudia chvália, - vrúcnym srdcom žiadajme, - lebo Otcom všetkých je nás, - ktorý nás tak miloval, - že i Syna svojho za nás - na smrť dať neľutoval.


3. Každý verí z nás doista - v Stvoriteľa mocného, - veríme aj v Jezu Krista - Spasiteľa drahého, - v Boha Ducha presvätého, - ktorý nás posväcuje, - a jedného z nás každého - k dobrému povzbudzuje.


4. Otče milý, prijmi k sebe - obeť lásky synovskej, - ktorá sa tu vznáša k tebe, - požehnania udeľ jej, - aby nám tak umožnila - hriechov našich zotrenie - a u teba zaslúžila - nám budúce spasenie.


5. V tej obeti božia sláva - skrýva sa v chlebe, víne - ale tvoja moc to dáva, - že podstata pominie - a sa stane z chleba, vína - telo i krv pravého - Krista Pána, tvojho Syna, - pokrm ducha zbožného.


6. Svätý, svätý, najsvätejší, - Otec, Syn, Duch láskavý, - trojjediný, najslávnejší, - v troch osobách Boh pravý. - Nebo i zem Bohu plesá - v oslave nekonečnej; - daj, by tešiť mohli sme sa - s tebou, Pane, večne v nej.