1. Zmiluj sa Bože, z výsosti, - nad ľudom tu zídeným, - odpusť mu všetky krehkosti, - prosí srdcom skrúšeným. - Kyrie, zmiluj sa, ó, Pane, - tvoja vôľa nech sa stane. - Kyrie, kyrie, ó, Pane, - tvoja vôľa nech sa stane.


2. Zem, brehy, more hlásajte - slávu Stvoriteľovi, - hory a lesy plesajte - chválou Spasiteľovi. - Sláva ti, Bože náš, na nebi, - pokoj ľuďom buď na zemi. - Sláva ti, Bože náš, na nebi, - pokoj ľuďom buď na zemi.


3. Veríme v teba, Bože náš, - v Boha Otca večného - veríme, že ty v moci máš - ľudí sveta celého. - Tys' náš Boh jediný na nebi, - teba spev náš dnes velebí. - Tys' náš Boh jediný na nebi, - teba spev náš dnes velebí.


4. Obetný dar ti dvíha kňaz, - sluha z tvojej milosti, - prijmi ho v láske tu od nás, - prijmi odznak štedrosti. - Darom sa verný ľud dnes ti vďačí, - keď pred stánkom tvojím kľačí. - Darom sa verný ľud dnes ti vďačí, - keď pred stánkom tvojím kľačí.


5. Spievajme s chórom anjelov: - Svätý Bože na nebi, - tys' Pánom nebies zástupov - spev náš nech ťa velebí. - Plné sú zem celá, nebesá, - k tvojej sláve spev náš plesá. - Plné sú zem celá, nebesá, - k tvojej sláve spev náš plesá.