1. Začína sa konať pravá obeť, - ktorú Pán založil, - opustiac svet. - On ju konal, - konať učil, - on ju konať kňazom - sám poručil.


2. Pristúpme sem v pravej pobožnosti, - ku slávnej obeti - tej Sviatosti. - Je to obeť nekrvavá, - Otcu nebeskému - veľmi drahá.


3. Sláva ti buď, Bože, na výsosti, - tak ako vždy bola - od večnosti. - Pokoj ľuďom buď na zemi, - Syn Boží k nám schádza - oslávený.


4. Myseľ našu, Pane, ráč osvietiť, - ráč i naše srdce - tu roznietiť. - Nech čujeme a veríme - slová tvoje, Kriste, - a plníme.


5. Verím pevne v Boha jediného, - Otca, Syna, Ducha - presvätého, - tri rozdielne to osoby, - jediný Boh jednej - sú podoby.


6. Otče, prijmi obeť chleba, vína, - u ktorých podstata - bude iná; - z tvojej moci to premení, - že v telo, v krv Krista - sa premení.


7. Obeť tá za všetky naše zlosti, - nes sa k trónu tvojej - velebnosti, - bo spomienka a pamiatka - umučenia Krista - je nám sladká.


8. Svätý, svätý, svätý! prespevujme - a Boha večného - zvelebujme, - bo najvyšší, najmocnejší - on je Pán, jedine - najsvätejší.