1. Ach, láska preveľká - Boha môjho, - ktorého včuľ vidím - tu skrytého, - v spôsobe chleba - prítomného, - tu na oltári - zníženého! - Ach, Bože môj milý, - nie som hodný, - by k tebe sa blížil - človek biedny.


2. Ach, bolí ma srdce, - že som zhrešil - a hriechmi svojimi - ťa obrazil. - Ľutujem hriechy, - neprávosti, - ktoré som spáchal - z Vášnivosti! - Ach, odpusť, Otče môj, - zhliadni na mňa - okom milosrdným - a poteš ma.