1. Ach, vitaj, vitaj nám, - anjelský chlebe, - voláme radosťou - plní k tebe, - abys' nás v tento čas - nasýtil scela, - by duša naša viac - nelačnela. - Z poníženosti a z pobožnosti - pristúpte volaní - v tej žiadosti.


2. Ach, vitaj, vitaj nám, - presväté Telo, - ktoré si na kríži - pre nás pnelo! - Všetkých nás zvolávaš - ku stolu svojmu - a milosť rozdávaš - dušiam hojnú. - Z poníženosti a z pobožnosti - pristúpte volaní - v tej žiadosti.


3. Ach, vitaj, vitaj nám, - krv Krista Pána, - za nápoj žíznivej - duši daná! - Ten žije kto z krvi - pije tej svätej, - na kríži z presvätých - rán vyliatej. - Z poníženosti a z pobožnosti - pristúpte volaní - v tej žiadosti.


4. Ach, vitaj, vitaj nám, - posvätný chlebe, - ktorý nám otváraš - sladké nebe! - Bo hodne kto z toho - chleba požíva, - podľa slov Krista - spasený býva. - Z poníženosti a z pobožnosti - pristúpte volaní - v tej žiadosti.


5. Ach, vitaj, vitaj nám, - Hostia čistá, - v ktorej je ukryté Božstvo Krista, - Do tvojich svätých rán - sa obetujem, - nad všetko, Ježišu, - ťa milujem. - Z poníženosti a z pobožnosti - pristúpte volaní - v tej žiadosti.


6. Ach, vitaj, vitaj nám, - Pane náš milý, - ktorý sa ukrývaš v tej Hostii! - Tys' pravý Pán Boh náš, - ty si Spasiteľ, - ty si sám Kráľ, - slávny Vykupiteľ. - Z poníženosti a z pobožnosti - pristúpte volaní - v tej žiadosti.