1. Buď vždy pozdravená, - čistá Hostia, - v ktorej je ukryté - tajomstvo Krista. - Ach, vitaj, môj Kriste, - Boh neomylný, - srdce mi daj čisté, - ducha posilni!


2. Teba pozdravujem - srdca z celého, - Boha, okrem teba, - nemám iného. - Ach, vitaj, môj Kriste, - Boh neomylný, - srdce mi daj čisté, - ducha posilni!


3. Ó, nesmierna láska, - Pane môj milý, - ktorý sa ukrývaš - v tejto Hostii. - Ach, vitaj, môj Kriste, - Boh neomylný, - srdce mi daj čisté, - ducha posilni!


4. Tebe, Bože drahý, - srdce venujem, - bo ťa nadovšetko, - Kriste milujem. - Ach, vitaj, môj Kriste, - Boh neomylný, - srdce mi daj čisté, - ducha posilni!


5. Ty si môj Boh pravý, - ty si Spasiteľ, - tys' Kráľ všetkej slávy - a Vykupiteľ. - Ach, vitaj, môj Kriste, - Boh neomylný, - srdce mi daj čisté, - ducha posilni!