1. Hostiu vítajme, - tej manne česť dajme, - zástupov Pánovi - a kráľov Kráľovi. - Zdrav' buď, ó, anjelský chlebe, - voláme vrúcne ku tebe, - [:predrahé telo a krv.:]


2. Národ náš posilňuj, - vlasť našu ochraňuj, - ku blahu všetkých nás - zošli nám pravdy jas. - Chráň nás vždy od nepriateľov, - pokoja nežičiteľov - [:Ježiša telo a krv.:]


3. Daruj nám milosti, - ó, Bože, v štedrosti, - ktorý si chránieval - a mannou kŕmieval - oddaný ľud svoj v pravý čas, - napájaj krvou svojou nás: - [:ó, Bože milostivý:]


4. A v smrti hodine - obdar nás, prosíme, - vierou i dúfaním - a pravým pokáním, - by sme tu prijali teba, - po smrti prišli do neba, - [:naveky chváliť teba.:]


5. Zletujte, anjeli, - a všetci veselí - s nami sa spojujte, - Presvätý! spievajte. - Zdrav' buď tu, Kriste, v sviatosti - prítomný, Bože z výsosti, - [:v spôsobe chleba, vína.:]