1. Chvála tebe, ó, Bože, - že si prišiel z neba, - a prebývaš tu s nami - v spôsob vína, chleba. - Nik z nás nemá pochybnosť, - každý pevne verí, - že v Oltárnej Sviatosti - Boh nám Syna zveril. - Ó, Pane, zmiluj sa!


2. Ó, Baránku nevinný, - ktorý hriechy snímaš, - ľutujúcich za viny - na milosť prijímaš! - Nie sme hodní, ó, Pane, - vo tvoj stánok vstúpiť, - tvoje slovo jediné - môže nás vykúpiť. - Ó, Pane, zmiluj sa!


3. Za dar tejto Sviatosti - Bohu chválu vzdajme, - v pokore, úctivosti - jemu sa klaňajme - Prosme, aby obeta - omše svätej zmyla - hriechy naše a milosť - pre nás vyslúžila. - O Pane, zmiluj sa!