1. Chváľ, Sione, Spasiteľa, - chváľ Pastiera, Živiteľa - chválospevom srdečným.


2. Podľa svojej chváľ možnosti - jeho, lebo tej hodnosti - nie si ty dostatočný.


3. Dnes sa predmet chvályhodný, - chlieb živý, pre nás životný, - k sláveniu predstavuje.


4. Pri poslednom večeraní, - k požívaniu že je daný - kresťan nepochybuje.


5. Nech je chvála dokonalá, - nech je plná, slávna, stála - a radostné uctenie.


6. Bo deň iste slávny ctíme, - keď večere tej svätíme - divné ustanovenie.


7. Za posvätnej tej večere - Baránkom tým novým berie - Starý zákon už svoj cieľ.


8. Nová doba nastupuje - tôňa pravde ustupuje, - svetlo dané za podiel.


9. Kristus večer čo zaručil, - na pamiatku to poručil, - na naše oslávenie.


10. Kňazi to aj obnovujú, - keď chlieb, víno posväcujú - nám na večné spasenie.


11. Kresťanom sa článok dáva, - že sa Telo z chleba stáva, - víno v Krv sa zmeňuje.


12. Keď aj zmysly nášho bytia - túto pravdu nedovidia, - viera nám ju zjavuje.