1. V žiare prejasnej - Gabriel zvestoval - Márii krásnej, - keď ju pozdravoval; - požehnanou ju menoval.


2. Dcéra nebeská - hlavu naklonila, - radosť anjelská - v duši jej zvonila, - diablova moc sa zlomila.


3. Nebeské svetlo - na Máriu Pannu - z výsosti zlietlo - večne požehnanú; - život dala Kristu Pánu.


4. Spasiteľ milý, - ktorý svet zachráni, - príde v tej chvíli, - srdcia nám obdarí - láskou večnou v milovaní.


5. Zostúpil z neba - k hriešnemu človeku, - ponížil seba - a dal nám potechu, - by sňal vinu z nás odvekú.