1. Klaniam sa ti vrúcne, - Bože večitý, - pod spôsobom chleba - z lásky ukrytý! - [:Srdce moje tebe - sa len oddáva, - že si Pánom jeho - vďačne uznáva.:]


2. Zrak môj i chuť chceli, - by ma oklamať, - ale sluch ma učí - pevnú vieru mať. - [:Verím, čo Syn Boží - ustanovil nám, - ten klamať nemôže, - kto je Pravda sám.:]


3. Na kríži sa skrylo - samo božstvo len, - tu i človečenstvo - skryté zbožňujem. - [:V oboje ja verím, - Bože vznešený, - a prosím, čo prosil - lotor skrúšený.:]


4. Ó, pamiatka smrti - Krista Ježiša, - chlieb náš živý, sladkosť - sveta najvyššia, - [:daj, nech duch môj vždy len - tebou sa živí, - po sladkosti tvojej - vždy je dychtivý.:]


5. Ó, Baránku Boží, - Kriste, Pane môj, - v neskonalej láske - dnes sa so mnou spoj. - [:Tvojej krvi stačí - kvapka jediná, - aby z všehomíra zmyla sa vina.:]


6. Ako Tomáš rany - ja tu nevidím, - predsa ťa vyznávam, - že si Boží Syn. - [:Rozmnož vo mne vieru - i nádej k tebe, - láskou srdce tiahni - do neba k sebe.:]