1. Ktorý na oltári - pod spôsobom chleba, - v Hostii prečistej - divne skrýva seba, - je Boh opravdivý, - telom, dušou živý, - všetkým milostivý.


2. Svojimi očami - ja ho nikdy nezriem, - ale o tajomstve - pochybovať nesmiem; - ja ho vždy vyznávam, - Spasiteľa svojho, - tu vždy prítomného.


3. Skrze sväté Telo, - ktoré my tu ctíme, - a Krv najsvätejšiu, - ktorej sa koríme. - Bože, ťa prosíme: - daj, nech nezhrešíme, - nebo nestratíme.


4. S Magdalénou hriešnou - k nohám tvojim padám, - spomni, Pane, na mňa, - teba vrúcne žiadam: - Bože dobrotivý, - buď mi milostivý, - volám ľútostivý.