1. Na kolená padáme, - vrúcnym hlasom voláme: - Buď od nás vždy velebená, - Sviatosť Oltárna!


2. Verme v Krista večného, - v Sviatosti tu skrytého. - Buď od nás vždy velebená, - Sviatosť Oltárna!


3. Ježiš je k nám znížený, - Syn Boží oslávený. - Buď od nás vždy velebená, - Sviatosť Oltárna!


4. Posvätný chlieb anjelov - stal sa chlebom ctiteľov. - Buď od nás vždy velebená, - Sviatosť Oltárna!


5. Kto ho hodne požíva, - milosť božiu dobýva. - Buď od nás vždy velebená, - Sviatosť Oltárna!


6. Tu je živé to Telo, - čo na kríži trpelo. - Buď od nás vždy velebená, - Sviatosť Oltárna!


7. Tu je sveta hodnota, - cena nášho života. - Buď od nás vždy velebená, - Sviatosť Oltárna!


8. Tu je všetkých pánov Pán, - Tu je všetkých kráľov Kráľ. - Buď od nás vždy velebená, - Sviatosť Oltárna!