1. Nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo, - pod spôsobom chleba ukryté tu Božstvo! - [:K tebe vzdychám, teba vzývam. - Svätý, svätý, svätý! spievam. - Ó, Sviatosť prevelebná, - večne buď pochválená!:]


2. Kiežby som ťa chválil ako Cherubíni, - tebe česť vždy vzdával ako Serafíni! - [:K tebe vzdychám, teba vzývam. - Svätý, svätý, svätý! spievam. - Ó, Sviatosť prevelebná, - večne buď pochválená!:]


3. Kiežby som mal vieru arciotcov dávnych, - v tebe silnú nádej prorokov preslávnych! - [:K tebe vzdychám, teba vzývam. - Svätý, svätý, svätý! spievam. - Ó, Sviatosť prevelebná, - večne buď pochválená!:]


4. Teba chcem milovať ako učeníci, - krvou lásku stvrdiť ako mučeníci. - [:K tebe vzdychám, teba vzývam. - Svätý, svätý, svätý! spievam. - Ó, Sviatosť prevelebná, - večne buď pochválená!:]


5. Ale ja, tvor biedny, nič nemám iného, - len slzy za skutky života hriešneho. - [:K tebe vzdychám, teba vzývam. - Svätý, svätý, svätý! spievam. - Ó, Sviatosť prevelebná, - večne buď pochválená!:]


6. Prijmi Jezu Kriste srdce kajúcnosti. - Sviatosťou posilni, veď ma do večnosti. - [:K tebe vzdychám, teba vzývam. - Svätý, svätý, svätý! spievam. - Ó, Sviatosť prevelebná, - večne buď pochválená!:]