1. Ó, Bože, Pane náš z vysokosti, - tebe sa klaniame z úprimnosti, - veríme silne, - že teba ctíme, - celého v bytnosti, - plného štedrosti, - tu v Sviatosti.


2. Ty si Kráľ nad kráľmi najmocnejší, - Stvoriteľ si vecí najmúdrejší. - Predsa nás voláš, - k stolu prijímaš, - aby sme drahého - Baránka Božieho - požívali.


3. Vitaj, ó, Kriste náš, Kráľ najvyšší, - Ježišu, priateľ náš si najmilší; - nebeská radosť, - anjelská sladkosť, - teba tu vítame, - vrúcne ti spievame, - Spasiteľ náš.