1. Ó, Ježišu, ty chlieb živý, - na oltári prítomný, - Spasiteľ náš dobrotivý, - mier a pokoj milovný! - Tvojej lásky prenesmiernej - zálohou sa tu stáva - obeť svätá, ktorú ti kňaz - [:na oltári podáva.:]


2. Ó, Baránku náš nevinný, - ty si spasil celý svet, - odpusť aj nám naše viny, - by sme teba mohli zrieť; - daj nám preto, mocný Bože, - svetla svojej milosti, - čo prebývaš na oltári - [:v prevelebnej Sviatosti.:]