1. Ó, láska, nádej, spása, - ó, Spasiteľu môj, - len tebe sa oddávam, ty pravdy, dobra zdroj. - [:Za tebou, Bože, túžim - jak v noci, tak vo dne; - ranami srdca svojho - raň srdce dnes vo mne.:]


2. Tys' všemohúci Bože, - Pán sveta celého, - hľaď milostivo z neba - tu na mňa hriešneho. - [:Tvoj Syn ma oslobodil - z rúk diabla, od hriechu - a dal mi dobrotivo - tú pravú potechu.:]


3. Jak by som nemiloval - jak by som nechválil - vždy teba, Jezu Kriste, - že si ma zachránil, - [:že si sa obetoval, - môj Kriste nevinný, - a že si pre mňa zomrel, - môj poklad jediný.:]