1. Ó, vitaj, Ježišu, ty chlieb živý! - Ach, buď nám, hriešnikom milostivý. - Nech nám cena prevznešená - je tvojej krvi dnes privlastnená.


2. Dušiam buď umrelých milostivá - drahá krv Kristova, dobrotivá. - My prosíme vrúcne teba, - zmiluj sa a priveď nás do neba.


3. Baránku, čo hriechy sveta snímaš, - zmiluj sa nad nami a vyslyš nás. - Odpusť zlosti, neprávosti - a prijmi nás všetkých do milosti.


4. Pane, nie sme hodni tej milosti, - abys' nás navštívil v nehodnosti; - srdcia čisté daj nám, Kriste, - budeme hodní ťa prijať iste.