1. Pozdravená buď, Sviatosť Oltárna, - všetko stvorenie tebe sa klania, - i všetci anjeli slávu spievajú, - tebe na nebi svätí úctu dajú.


2. Ako ťa uctím, Bože môj drahý, - ktorý prebývaš v Sviatosti s nami? - Ty si sa pokoril, - k chlebu ponížil, - zostúpil z neba, by tento svet ožil.


3. Drahý Ježišu, Spasiteľu môj, - prosím ťa zbožne, - teš ma, pri mne stoj. - Zmiluj sa nado mnou, prosím ťa, Pane, - nech mi je dané tvoje požehnanie.


4. Padám pred tebou tu na kolená, - nehodný tvoj tvor, - nič neznamenám. - Buď mne milostivý, ó, veľký Bože, - kto mi pomôže, len ty sám jediný.