1. Pred tebou, Ježišu, padám na zem, - od teba pomoc si - orodujem. - Skrytého v Sviatosti, - plného milosti, - nech každý chváli ťa - v skrúšenosti.


2. Buď navždy chválený, - môj Boh a Pán, - ktorý tu v Sviatosti - blížiš sa k nám. - Všetkým sa predkladáš, - za pokrm nám dávaš, - krvou nás presvätou - napájavaš.


3. Radosťou oplývaš, - Ježišu môj, - lebo ty vždy tešíš - verný ľud svoj; - nech je vždy chválené - presväté vtelenie, - od všetkých kresťanov - zvelebené.


4. Ó, manna nebeská, - najvzácnejšia, - nežiadam si inšie, - len Ježiša. - Veľkú ja radosť mám, - keď teba vyznávam, - Ježiša telo, krv, - keď požívam.