1. Radujme sa, ó, kresťania, - z krvi z tela Pána, - verným dušiam milosť božia - k úteche je daná. - Na oltári skrytého - Boha svojho máme. - Spasiteľa svätého - všetci vrúcne uctievame, - Krista premilého.


2. Ó, predivné premenenie, - veľká božia chvíľa, - chlieb a víno v Božstvo mení - jej nebeská sila. - Naša myseľ nebadá, - ako sa to stane, - kedy vchádza neba dar, - Božstvo samo milované, - v spôsob chleba, vína.


3. Ó, Ježišu vo Sviatosti, - plný láskavosti, - ty chlieb živý, - ľuďom daný, - verím v skrúšenosti, - žes' pri tejto hostine - tajomne tu skrytý, - daj mi srdce nevinné - v celom svojom živobytí, - aj v smrti hodine.