1. Z neba na zem zostupujte, - vy, duchovia anjelskí, - všetkou úctou zvelebujte, - pokrm boží, nebeský. - Kristus hriešny svet vykúpil, - k nám na oltár zostúpil. - Krista Boha zvelebujme, - vrúcne, slávne naveky.


2. Ó, Baránku, Jezu Kriste, - ty pre sveta hriešnosti - skúsil si na kríži iste - nevýslovné trpkosti - zmilovať sa ráč nad nami - milými ti dietkami, - chráň v nás vždycky srdce čisté - z veľkej svojej milosti.


3. Dietky tvoje v skrúšenosti - tu pred tebou kľačíme, - aby si nás ku Sviatosti - pozval, vrúcne prosíme. - Nech sme aj my anjelského - chleba tvojho účastní - a nech dary prenesmierne - tvojho tela skúsime.


4. Na nás, Bože, z vysokosti - požehnanie vylievaj - a nám svoje požehnanie - z nebies hojne zosielaj, - by sme boli čistí, čnostní - pokorní a nábožní, - potom v nebi nám radosti - bez prestania udieľaj.