1. Telo Krista a krv svätá, - anjelský si pokrm ty, - pod spôsobom chleba, vína, - živý Bože ukrytý! - Pokloňme sa, pokľakajme - pred velebnou Sviatosťou, - my nehodní, v prach padáme - pred Božou velebnosťou.


2. Hoci zázrak a tajomstvo - rozum náš neodhalí, - ale vierou skrz Ježiša - pravdy cieľ sme poznali. - Pokloňme sa, pokľakajme - pred velebnou Sviatosťou, - my nehodní, v prach padáme - pred Božou velebnosťou.


3. Svätý pokoj, odpustenie - duša nájde tu naša, - lebo v tejto Sviatosti tu - milosť nám Boh prináša. - Pokloňme sa, pokľakajme - pred velebnou Sviatosťou, - my nehodní, v prach padáme - pred Božou velebnosťou.