1. Velebme, kresťania, Boha najvyššieho, - v Oltárnej Sviatosti skutočne skrytého; - vrúcne mu spievame - česť, chválu vzdávame - a srdcom skrúšeným - vrúcne ho vítame.


2. Čo okom nevidíš, - veriť to silne máš, - že je tu prítomný - ten istý Pán Boh náš, - ktorý k nám zostúpil, - aby nás vykúpil, - a ktorý príde raz, - by tento svet súdil.


3. Nebeský Pelikán - tu s nami ostáva, - čo svojim veriacim - vlastnú krv podáva; - dobrým na spasenie, - zlým na zatratenie, - vyhýbaj vždy hriechu, - srdca poškvrneniu.


4. Ktorému anjeli - slávu vždy spievajú, - s ktorými blažení - radostne plesajú, - s nami tu ostáva, - milosti rozdáva - a seba samého - za pokrm nám dáva.


5. Ó, láska nesmierna, - Ježišu, ty vidíš, - že sa k nám, nehodným, - v Sviatosti unížiš. - Veľmi sa znižuješ, - že nás tak miluješ, - že nám krv a telo - hriešnym udeľuješ.


6. Ty, pokrm predrahý, - Ježišu, Pán Boh náš, - čo telom a krvou - duše nám kŕmievaš, - daj, by sme hriech znali, - hodne ťa prijali, - a tak púť života - s tebou dokonali.