1. Velebíme, Kriste, teba - otváraš nám nebesá: - keď v Spôsobe vína, chleba - nám za pokrm dávaš sa; - prebývať pri tvojom stole - väčšej slasti, krásy niet, - bys' nás spasil, - deti svoje, - znova ideš za nás mrieť.


2. Baránka, čo hriechy sníma - sveta zlého, nevinný, - prosme, aby zmyté boli - naše hriechy, prečiny, - by sme žili Bohu milí, - ako príkaz jeho znie - raja nebies zaslúžili - a dosiahli spasenie.


3. Bože, svoje deti žehnaj - rukou kňaza svätenou, - ochraňuj nás, nezanechaj - a priveď nás k spaseniu. - Požehnaj nás v tele, v duši, - ktorého máme od teba, - a keď telo v hrob sa vloží, - prijmi dušu do neba.