1. Vitaj, milý Jezu Kriste, - vitaj Synu Panny čistej, - vitaj, drahé Božie Telo, - čo za nás na kríži pnelo!


2. Krv Kristova, buď uctená - ty si duší našich cena, - pre naše sa leješ zlosti - z prenesmiernej láskavosti.


3. Zdravím ťa, ty chlieb anjelský, - pokrm dušiam ty nebeský! - Prevelebná vitaj Sviatosť, - ty si všetkých duší radosť.


4. Počuj, skrytý vo Sviatosti, - Kriste, náš vzdych a žiadosti - ty si pre nás na zem stúpil, - abys' hriešnych nás vykúpil.


5. Daj, Ježišu, tej milosti, - aby sme ťa vždy v Sviatosti - čistým srdcom požívali, - vrúcne sa ti vždy klaňali.


6. Bože, prv ako umrieme, - túto Sviatosť nech prijmeme - všetkých hriechov odpustenie, - duše našej na spasenie.